Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Διαμέρισμα και Σπίτι προς ενοικίαση

32 λίστες
Βαρβάρα, Ελαΐες
Βαρβάρα, Varvara

Σπίτι • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 185 m² • διαθέσιμο τώρα

Βαρβάρα, Ελαΐες
Βαρβάρα, Varvara

Σπίτι • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 185 m² • διαθέσιμο τώρα

Βαρβάρα, Ελαΐες
Βαρβάρα, Varvara

Σπίτι • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 176 m² • διαθέσιμο τώρα

Ναυπλίου, Νέα Τιρίνες
Νέα Τίρυνθα, Nafpliou

Σπίτι • 4 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 210 m² • διαθέσιμο τώρα