39 λίστες
Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/4/2023

Μονής Αγκαράθου, Επισκοπή
Moni Agkarathou

Σπίτι • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 110 m² • διαθέσιμο τώρα

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Αγίου Σύλλα, Ηράκλειο
Ηράκλειο

Σπίτι • 3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 184 m² • διαθέσιμο τώρα

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 100 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Σταλός, Νέα Κυδωνία
Στάλος

Διαμέρισμα • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 25 m² • Διαθέσιμο από 1/10/2023

Ευρώπης, Ηράκλειο
Ηράκλειο

Σπίτι • 1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 65 m² • διαθέσιμο τώρα

Σελλιά, Φοίνικας
Φοίνικας

Σπίτι • 3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 140 m² • διαθέσιμο τώρα