Πολυτελής βίλα 3 υπνοδωματίων προς πώληση στη Σαντορίνη

Θήρα
Ιδιοκτησία • 3 δωμάτιο/α • 3 κρεβ. • 2 μπάν. • 170 m² • αναφ: ES5554123
2.500.000 €
Luxury 3 Bed Villa For Sale in Santorini Greece

Esales Property ID: es5554123

Property Location

Santorini Island

Greece

Property Details

Embrace Santorini Luxury: A Dream Villa Awaits in Firostefani

Imagine waking up to a breathtaking panorama of the Caldera, the Aegean Sea shimmering in the morning light. This isn’t a dream; it’s the daily reality at this exquisite 3-bedroom, 2-bathroom villa perched on the cliffs of Firostefani, Santorini.

Unparalleled Caldera Vistas:

Step out onto your private terrace and be mesmerized by the uninterrupted expanse of the Caldera. Witness the iconic Santorini sunset, a nightly spectacle that paints the sky in fiery hues, reflecting off the whitewashed buildings below in a mesmerizing display. The volcanic landscape, a testament to the island’s dramatic history, unfolds before you, a constant reminder of Santorini’s unique beauty.

Spacious Comfort on Two Levels:

This haven of luxury boasts 170 square meters of living space, offering ample room for families or groups of friends to relax and unwind. The lower level encompasses 100 square meters, featuring three comfortable bedrooms, two modern bathrooms, and a convenient 6-square-meter storage room.

Unwind on Your Private Sanctuary:

Ascend to the expansive upstairs terrace, a 70-square-meter oasis bathed in sunshine. Here, you can soak in the breathtaking views under a covered pergola that offers 24 square meters of shade. Unwind in the Jacuzzi, letting the bubbles melt away your cares as you indulge in the unparalleled panorama.

Modern Amenities for Seamless Living:

Renovated in 2010, this villa offers all the modern conveniences you desire. Air conditioning ensures year-round comfort, while the fully furnished interior provides a move-in-ready haven. All utensils, linens, and everything you need for a comfortable stay are included.

Proven Profitability:

This exceptional villa has been a successful vacation rental since 2015, generating a steady and attractive income. It boasts established listings on popular platforms like Airbnb, VRBO, Booking.com, and Tripadvisor, making it a turnkey investment opportunity.

Beyond the Breathtaking Views:

This haven of tranquility offers additional advantages that enhance its appeal. Ample parking ensures convenient arrival and departure. The villa boasts single-level accessibility, eliminating the need to navigate stairs. Its serene location offers a peaceful retreat, while a plethora of cafes and restaurants are just a short stroll away.

Location is Paramount:

Nestled in Firostefani, this villa puts you within a 10-minute walk of Fira, Santorini’s vibrant capital. Explore the charming streets, indulge in delectable cuisine, and immerse yourself in the island’s rich culture, all within easy reach.

This exceptional villa offers an unparalleled combination of luxurious living, breathtaking views, and a proven income stream. Whether you seek a dream vacation home or a lucrative investment property, this Santorini gem ticks all the boxes. Embrace the unparalleled beauty of the island and create lasting memories in this haven of luxury.

ABOUT THE AREA

Santorini, a gem in the Aegean Sea, boasts a unique beauty sculpted by volcanic eruptions. The island itself is a crescent moon shape, cradling a caldera, a sunken volcanic crater, filled with turquoise water. Villages cling to cliffs hundreds of meters high, their whitewashed houses with blue-domed roofs cascading down the dramatic slopes. This iconic image is what Santorini is most famous for, offering breathtaking views of the Aegean from every corner.

Beyond the postcard-perfect scenery, Santorini has a rich history. Minoan civilization thrived here over 3,600 years ago, and remnants of their settlements can still be explored. Today, Santorini’s charm lies not just in its past, but also in its vibrant present. Narrow, cobbled streets wind through the villages, lined with shops selling local crafts, delicious Santorini wines, and fresh seafood. Sunsets in Santorini are legendary. As the sun dips below the horizon, the sky explodes in a kaleidoscope of colors, reflecting off the whitewashed buildings and creating a magical atmosphere.

MAiN FEATURES:

* 170m2 of living space
* 200m2 Plot
* 3 Bedrooms
* 2 Bathrooms
* Stunning Views
* Private Parking
* Private Garden
* Private Pool
* Close to essential amenities such as supermarkets and pharmacies
* Close to many excellent bars and restaurants
* Great base from which to discover other fantastic areas of Greece
* Many excellent sports facilities, walking and cycling areas nearby
* Rental Potential through Airbnb and Booking.com

Contact us today to buy or sell property in Greece fast online

Χώροι

Δωμάτια3
Υπνοδωμάτια3
Μπάνια2

Επιφάνειες

Διαβίωση170 m²
Επιπλωμένο

Θήρα

Ο πράκτορας δεν έχει παράσχει την ακριβή διεύθυνση αυτού του ακινήτου. Μπορείς να τη ζητήσεις εδώ.
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα