Δραματικά μειωμένη ενοικίαση - 399m2* Ανεξάρτητο Κτίριο Γραφείων - Για Μίσθωση

$325/m2 Gross

Southport, Rawlins Street 10

Γραφείο • Αναφ: 999901

Επιφάνειες

Χρησιμοποιήσιμο399 m²

Rawlins Street 10

Southport