Κεντρικά Γραφεία & Βιομηχανική Αποθήκη

$6770pm +GST +Outs

Arundel, Demand Avenue 31

Αποθήκη • Αναφ: 2058461

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο1050 m²
Χρησιμοποιήσιμο640 m²

Demand Avenue 31

Arundel