Η ΤΙΜΉ ΜΕΙΏΘΗΚΕ. ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ

Interest Above $499,000

Tully Heads, 117 Taylor Street

Σπίτι • 4 δωμάτιο/α • 4 Κρεβ. • 4 Μπάν. • Αναφ: BS2GYA

Χώροι

Δωμάτια4
Υπνοδωμάτια4
Μπάνια4
Στέγαστρα αυτοκινήτου2

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο671 m²

117 Taylor Street

Tully Heads