Διαμέρισμα

52 Third Ave, Mount Lawley WA 6050, Australia 2 δωμάτια Διαμέρισμα προς αγορά

35 λίστες
A Modern Masterpiece...
East Perth, 4/5 Bramall Street

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν.

Penthouse Inspired Luxury!
East Perth, 805/9 Tully Road

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν.

Brand Spanking New!
East Perth, 404/9 Tully Road

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν.

Flawless Design...
East Perth, 410/9 Tully Road

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν.

Live In or Rent it Out!
East Perth, 46/11 Regal Place

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν.

Park Life!
Northbridge, 15/182 James Street

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν.

A Desirable Lifestyle...
East Perth, 13/18 Wellington Street

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν.

More bang for your buck
East Perth, 19/102 Goderich Street

Διαμέρισμα • 2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν.